TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

 konduktorka

  

NAUCZYSZ SIĘ:
- organizować i prowadzić ruch pociągów,
- planować i realizować przewozy kolejowe,
- prowadzić i obsługiwać pojazdy trakcyjne.

ZNAJDZIESZ PRACĘ JAKO:
- dyżurny ruchu,
- dyspozytor ruchu kolejowego,
- dróżnik przejazdowy,
- toromistrz,
- kierownik pociągu,
- pracownik kasowy,
- ajent biletowy,
- kontroler kolejowy,
- rewident,
- nastawniczy
- manewrowy,
- ustawiacz,
- maszynista pojazdów szynowych (po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego).

KWALIFIKACJE
TKO.07 - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
TKO.08 - Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

PRAKTYKI
Klasa patronacka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze. Praktyki i staż na miejscu.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
język obcy
geografia

JĘZYKI OBCE
język angielski
język niemiecki
język rosyjski