TECHNIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH

 maszynista

 


NAUCZYSZ SIĘ:
- naprawiać maszyny, urządzenia i części w pojazdach kolejowych,
- montować, instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia w pojazdach kolejowych,
- diagnozować stan techniczny taboru kolejowego,
- prowadzić i obsługiwać pojazdy trakcyjne.

ZNAJDZIESZ PRACĘ JAKO:
- rewident taboru,
- monter taboru szynowego,
- maszynista pojazdów szynowych (po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego).

KWALIFKACJE
TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych.
TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych.

PRAKTYKI
Klasa patronacka PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. Zakład Naprawy Taboru w Czerwieńsku. Praktyki i staż na miejscu.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
geografia
język obcy nowożytny

JĘZYKI OBCE
język angielski
język niemiecki
język rosyjski