TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO

 szynowy

 

NAUCZYSZ SIĘ
- montować i eksploatować sieci zasilające oraz trakcje elektryczne,
- montować i eksploatować środki transportu szynowego,
- prowadzić i obsługiwać pojazdy trakcyjne.

ZNAJDZIESZ PRACĘ JAKO:
- elektromonter instalacji elektrycznych,
- elektromonter napowietrznych linii niskich, średnich, wysokich i najwyższych napięć,
- elektromonter pogotowia elektroenergetycznego,
- elektromonter sieci trakcyjnej,
- rewident taboru,
- monter w zakładach naprawczych taboru szynowego,
- elektromonter maszyn elektrycznych,
- elektromonter taboru szynowego,
- maszynista pojazdów szynowych (po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego).

KWALIFIKACJE
TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej.
TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego.

PRAKTYKI
Szkoła patronacka PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. Zakład Naprawy Taboru w Czerwieńsku. Praktyki i staż na miejscu.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
język obcy nowożytny
geografia

JĘZYKI OBCE
język angielski
język niemiecki
język rosyjski