REKRUTACJA DO TECHNIKUM W CZERWIEŃSKU

rok szkolny 2021 / 2022

 

 

 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO TECHNIKUM W CZERWIEŃSKU
(WRAZ Z AKTUALNĄ OFERTĄ SZKOŁY)

 

W roku szkolnym 2021 / 2022 planuje się utworzenie klasy pierwszej w następujących zawodach:


klasa I d T - technik pojazdów kolejowych / technik transportu kolejowego
(zgodnie z dokonanym przez ucznia wyborem zawodu)

 

ULOTKA INFORMACYJNA (POBIERZ)


TERMINY

rok szkolny 2021 / 2022

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022