KLASY

rok szkolny 2020 / 2021

klasa I c T - technik pojazdów kolejowych, technik transportu kolejowego

klasa II ef T - technik elektroenergetyk transportu szynowego