KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

2020 / 2021

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2020/2021 z dnia 30.09.2020 r.

 

1 września 2020 r.

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

14 października 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – dzień pracy dla nauczycieli

02 listopada 2020 r.

dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

– dzień pracy dla nauczycieli

11 listopada 2020 r.

Narodowe Święto Niepodległości (dzień wolny od pracy)

12, 13 listopada 2020 r.

dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

– dni pracy dla nauczycieli

23 - 31 grudnia 2020 r.

zimowa przerwa świąteczna dla uczniów

23, 24, 28, 29, 30 i 31 grudnia 2020 r. – dni pracy dla nauczycieli

25, 26 grudnia, 1 stycznia 2021 r. (dni wolne od pracy)

6 stycznia 2021 r.

Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy dla nauczycieli

29 stycznia 2021 r.

koniec I semestru

04 – 17 stycznia 2021 r.

ferie zimowe – 2 tygodniowy urlop dla nauczycieli

01 – 06 kwietnia 2021 r.

wiosenna przerwa świąteczna

01, 02 i 06 kwietnia – dzień pracy dla nauczycieli

05 kwietnia 2021 r. – (dzień wolny od pracy)

30 kwietnia 2021 r.

zakończenie zajęć w klasach trzecich

1 maja 2021 r.

Święto Pracy (dzień wolny od pracy)

3 maja 2021 r.

Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny od pracy)

4, 5, 6, 7, 13 maja 2021 r.

egzamin maturalny – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – dni pracy dla nauczycieli

04 czerwca 2021 r.

dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – dzień pracy dla nauczycieli

25 czerwca 2021 r.

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 – 6 tygodniowy urlop dla nauczycieli

Uwaga: Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w liczbie 10 w roku szkolnym nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli

  

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI  - rok szkolny 2020 / 2021

07 września 2020 r.

Zebranie, rozpoczęcie godz. 17.00

22 października 2020 r.

Konsultacje, godz. 17.00 – 18.30

21 grudnia 2020 r.

Zebranie rozpoczęcie godz. 17.00

(powiadomienie rodziców o zagrożeniach uczniów na koniec I półrocza: ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem z przedmiotów lub oceną nieodpowiednią / naganną z zachowania)

04 lutego 2021 r.

Zebranie – podsumowanie I semestru, rozpoczęcie godz. 17.00

20 maja 2021 r.

Zebranie rozpoczęcie godz. 17.00

(powiadomienie rodziców o zagrożeniach uczniów klas pierwszych i drugich: ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem z przedmiotów lub oceną nieodpowiednią / naganną zachowania)