Historia szkoły

Zespół Szkół w Czerwieńsku został utworzony Uchwałą nr 007.62.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 007.62.2019 (kliknij tutaj)

W skład Zespołu Szkół w Czerwieńsku weszły:

Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku

(porozumienie między Powiatem Zielonogórskim a Gminą Czerwieńsk - Uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XLI.257.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz Uchwała nr 0007.238.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 13 grudnia 2017 r.

Technikum w Czerwieńsku

(Uchwała nr 0007.54.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 maja 2019 r.
)


Historia Technikum w Czerwieńsku